CƯỢC FUN88

Điều khoản sử dụng
Copy nội dung

Người hâm mộ trực tiếp bóng đá nên đọc các điều khoản sử dụng Cakhia và tuân theo các điều khoản và điều kiện do chúng tôi cung cấp. Bằng cách này, bạn không phải vi phạm các điều cấm ở đây.

Đồng ý

Thỏa thuận về đăng ký và đăng nhập nền tảng phát sóng trực tuyến bóng đá Cakhia Org và việc sử dụng các dịch vụ của nền tảng, thỏa thuận quản lý giữa nền tảng Cakhia và người dùng. “Người dùng” có thể là một cá nhân hoặc tổ chức chấp nhận theo Thỏa thuận này về việc đăng ký, đăng nhập, sử dụng dịch vụ.

Điều khoản thành viên

Bạn nên đọc kỹ (trẻ vị thành niên cần sự giám sát của cha mẹ) và hiểu đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận, đặc biệt là bất kỳ sự miễn trừ hoặc hạn chế nào (từ chối trách nhiệm), nghĩa vụ phát sóng trực tiếp và các hạn chế đối với quyền của người dùng và chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận thỏa thuận).

Vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ cá cược nào có tải xuống hoặc cài đặt phần mềm trực tiếp theo bất kỳ điều khoản nào của chính sách này. Việc đăng ký, đăng nhập, sử dụng … của người dùng sẽ được coi là chấp nhận thỏa thuận này và bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận này.

Sửa đổi

Cakhia TV là website phát bóng đá trực tiếp miễn phí cho những người yêu thể thao vua. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Cakhia.org, bạn đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, hoặc bất kỳ thay đổi từ Cakhia Live thực hiện bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn không muốn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng chương trình phát sóng trực tiếp trên Cakhia.

Cập nhật: 22:30′ ngày 10/08/2022

Bạn có thể tắt sau 5 giây
Quên mật khẩu?
Không vấn đề gì, quên mật khẩu là điều hết sức bình thường.
Chọn giải khác